Menu
Close

vrijdag 19 november 2021 | Systemec Updates

Aansluiting bij Green Deal: gezamenlijk duurzaam

Internet innovatie sinds 1997

Ook Systemec heeft de Green Deal - Stichting Duurzame Bedrijventerreinen Venlo ondertekend. Hiermee spreken we de intentie uit om ons in te zetten om onze onderneming en daarmee het bedrijventerrein waar onze locaties zijn gevestigd, zo duurzaam mogelijk te maken.

Samen sterk

Het ontbreekt ondernemingen vaak aan kennis en organisatiekracht om hiertoe individuele initiatieven te ontplooien of collectieve mogelijkheden te onderzoeken. Met de gezamenlijke aanpak vanuit Stichting Duurzame Bedrijventerreinen worden de aanwezige organisaties hierin gefaciliteerd.

Verenigd verduurzamen

De collectiviteit levert een belangrijke bijdrage aan duurzame energieproductie, efficiëntie en besparing. De ervaringen binnen het project dienen als wegbereider en aanjager van een grootschalige toepassing in een later stadium. Door het voorbereiden en uitvoeren van “Demonstraties in de Praktijk” wordt een slimme uitrol van innovatieve technologie, instrumenten en niet-technologische aspecten (procesinnovatie) in gang gezet. Het uiteindelijke doel is om op innovatieve wijze schaalgrootte te organiseren bij het verduurzamen van bedrijventerreinen.


Sjoerd Derkx: “Duurzaam ondernemen is niet van de een op de andere dag geregeld. Duurzaamheid wordt stapje voor stapje geïntroduceerd. Met kleine veranderingen kan al veel worden bereikt. Elke organisatie zal zich vroeg of laat moeten gaan bezighouden met duurzaam ondernemen. Dat is een verantwoording die we hebben en nemen.”


Een tijdje geleden hebben we een aantal aanpassingen gedaan in onze datacenters met het oog op duurzaamheid. Lees hier de volledige case study.

Samenwerken

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact met ons op:

Bellen

Bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur van maandag t/m vrijdag.

Email

Wij reageren altijd binnen 24 uur op werkdagen.