Menu
Close

woensdag 14 december 2022 | Systemec Updates

30 jaar innovatie en ontwikkeling binnen Systemec

Internet innovatie sinds 1997

 

30 jaar Systemec!

2022 is het jaar dat Systemec 30 jaar bestaat. Terugkijkend naar 1992 was het een spannend jaar, waarin de beslissing werd genomen een zeer goede baan op te geven en in het “ondernemers bootje” te stappen.


De begin jaren van Systemec stonden grotendeels in het teken van industriële automatisering. Besturingssystemen voor industriële computers en dataverbindingen waren toen alledaags voor Systemec. Ook waren de eerste projecten in die tijd al met glasvezel uitgevoerd, echter dat was een specialisme. Systemec had deze kennis, waardoor we meerdere projecten op glasvezelgebied konden uitvoeren.

Ondertussen werd midden jaren 90 steeds meer bekend over Internet. “Wat is dat?” was de vraag die inmiddels vaker aan ons gesteld werd. Het was een volstrekt nieuw medium waar weinige van hadden gehoord. We hebben veelvuldig moeten uitleggen wat Internet was en met name email. Er was in eerste instantie totaal geen behoefte in de markt. Een veel gehoorde reactie was: “We hebben toch een Fax”. Dit heeft geleid tot de beslissing om Internet in Venlo lijfelijk te demonstreren.


De eerste internet verbinding vanuit Amsterdam naar Venlo via een zéér kostbare 128Kb KPN huurlijn was gerealiseerd. Een Internet Service Provider was geboren! Middels inbelmodems werden de eerste demo’s verzorgd en werd er belangstelling gewekt voor dit nieuwe medium. Het gebruik werd eind jaren 90 aangezwengeld, doordat met name de GIRO (Postbank) de rekeninghouders min of meer verplichte gebruik te maken van deze manier van bankieren. Het werd langzaam gemeengoed. Systemec investeerde destijds in modembanken en later in geïntegreerde modembanken voor ISDN 30 toepassingen, waardoor er ook huurlijnen met hogere bandbreedtes gerealiseerd konden worden.


Vanaf begin 2000 ging het steeds sneller en werd telkens ons eigen netwerk uitgebreid en aangepast aan de behoeftes van onze klanten. Vanaf de start heeft Systemec uitsluitend de zakelijke markt bediend waar de eisen (en nu nog sterker) veel hoger lagen, dan in de private markt.Rondom 2005 heeft het bedrijfsleven meer en meer het Internet geaccepteerd en zag de vele mogelijkheden die dit te bieden had. Ook werd steeds sterker de behoefte gevoeld om het bestaande serverpark binnen een onderneming uit te breiden en/of te verduurzamen. Om deze relaties te bedienen heeft Systemec in 2007 het eerste datacentrum gebouwd. Er werden nieuwe kansen geschapen voor met name de bedrijven, welke in de toekomst keken en de noodzaak inzagen om te innoveren.


Ondertussen had Systemec vele relaties reeds gekoppeld via het eigen Wireless-Lan netwerk op enkele bedrijventerreinen, omdat er behoefte was aan grotere bandbreedtes. Glasvezelbekabeling was toen nog schaars op de bedrijventerreinen, waardoor er naar (semi-)permanente oplossingen werd gezocht om hogere bandbreedtes te kunnen aanbieden.


Momenteel zijn al deze bedrijven van een of meerdere glasvezelverbindingen voorzien. Het feit dat wij in Nederland begin 2010 reeds voorop liepen wat betreft Internet acceptatie en ook de infrastructuur verder hadden uitgebouwd in vergelijking met andere landen, wekte dit ook de interesse van de grensregio.


Systemec werd gevraagd de infrastructuur in de Duitse grensregio onder de loep te nemen, omdat de grensgemeentes bang waren werkgevers te verliezen, doordat de data-infrastructuur niet op orde was. In samenwerking met diverse gemeentes heeft Systemec op de industrieterreinen de glasvezel infrastructuur uitgebouwd en tevens ons eerste datacenter in Duitsland gerealiseerd. Dit heeft er toe geleid dat deze industrieterreinen in de top 5 van Duitsland kwamen met de beste data-infrastructuur en een groot aantal tevreden relaties.


Ook ons eigen dienstenplatform in Nederland groeide, zodat ons tweede datacenter in Nederland moest worden gerealiseerd om onze bestaande en nieuwe relaties te bedienen.  Ook werd het werkgebied van Systemec steeds groter en internationaler. Door de strategische ligging werd Venlo en de regio een steeds groter logistiek knooppunt en een zeer interessante vestigingsplaats voor vele internationale ondernemingen doordat er ook een goede data-infrastructuur voorhanden is.

Systemec speelt hierop in en heeft in 2022 de capaciteit van het netwerk en de datacenters verder uitgebreid met een locatie in Düsseldorf en Geleen. Dit gerealiseerd te hebben kunnen we met trots zeggen dat we de afgelopen 30 jaar een goede basis hebben gecreëerd om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien en onze relaties, ook in de toekomst, een compleet en betrouwbaar dienstenpakket aan te kunnen bieden.

 

Systemec ontwikkeling en groei

Directie en team Systemec hebben gewerkt aan het realiseren van een dienstverlener met als doel een belangrijke data hotspot te worden in de Euregio. Systemec verzorgt daarmee datacenter, networking en internet services met een klantenbestand, bestaande uit multinationals, instellingen en MKB-bedrijven in binnen en buitenland. Hierdoor hebben we een grote invloed en bijdrage op de lokale economie en continuïteit.


Zoals gezegd heeft de grensoverschrijdende ambitie Systemec naar Duitsland gebracht, waar we momenteel de pionier activiteiten verder ontplooien en onze afzet regio vergroot hebben naar onze Oosterburen. De komende jaren zal deze geografische groei ook zichtbaar zijn in fysieke en organisatorische uitbreidingen.


Systemec wil een onafhankelijke en strategische partner zijn die bedrijven en instellingen ondersteund op het gebied van internet en data vraagstukken. Een stabiele en betrouwbare partner met oog voor relaties en de menselijke factor in zakendoen in de digitale wereld. Zodoende bouwen we langdurige relaties op, die zorgen voor continuïteit bij Systemec en bij haar klanten.

Als technische sparringpartner voor haar klanten streeft Systemec ernaar om een optimale kwaliteit te leveren, oplossingen aan te bieden die toegankelijk zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van haar klanten, waarbij er geen uitdagingen uit de weg worden gegaan.De als maar groeiende digitalisering van de samenleving en het thema informatiebeveiligingsbeleid en security maakt het voor bedrijven en instellingen noodzakelijk om verdere professionalisering van hun IT door te voeren. De komende jaren zal ook bij Systemec dit als thema meermaals voorbij komen en aandacht krijgen. Onze kwaliteitsstandaarden en certificeringen krijgen onze aandacht en personele groei en ontwikkeling worden hierop afgestemd.


Aan de basis van deze professionalisering staat altijd de infrastructuur en steeds vaker ook de outsourcing van beheer diensten en platformen. De diensten van Systemec spelen in op deze ontwikkeling, waarbij zowel in standaard services als maatwerk oplossingen voor elk type organisatie gedacht kan worden. Fysieke datacenter en uitwijk locaties in Düsseldorf en Geleen zijn toegevoegd in onze portefeuille om ook hierin geografische spreiding aan onze relaties aan te bieden.


Dat Systemec de benodigde infrastructuur ook in eigen huis heeft, biedt een unieke positie in de euregio en een sterke basis voor gezonde groei.

 

Foto’s uit het archief

Samenwerken

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact met ons op:

Bellen

Bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur van maandag t/m vrijdag.

Email

Wij reageren altijd binnen 24 uur op werkdagen.