Menu
Close

Interesse in één van onze diensten of heeft u een vraag?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder:


Bellen

Bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur van maandag t/m vrijdag

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00 uur van maandag t/m vrijdag


Bel mij terug

Bedrijfsnaam

Naam
*
Telefoonnummer
*Email

Wij reageren altijd binnen 24 uur op werkdagen.

Wij reageren altijd binnen 24 uur op werkdagen.


Hoofdkantoor

Marinus Dammeweg 25
5928 PW Venlo
Netherlands
Industrienummer: 6817

woensdag 8 maart 2017 | nieuws

25-jarig jubileum Systemec

Een jubileum om trots op te zijn!


Een jubileum is altijd een mooie aanleiding om terug te kijken naar het verleden, maar belangrijk is vooral om naar de toekomst te kijken.

In gesprek met ondernemerspaar Jos en Francien Derkx:

Jos en Francien Derkx hebben 25 jaar geleden de eerste stappen op het zelfstandig ondernemers pad gezet. Jos had reeds bij meerdere internationale bedrijven gewerkt binnen de elektrotechnische- en elektronicabranche, waarvan de laatste 10 jaar bij een Amerikaanse producent met wereldwijde vestigingen."Ik was destijds verantwoordelijk voor 5 divisies in de Benelux met als key-account Philips en hun wereldwijde vestigingen. Later werd het werkgebied uitgebreid naar Europa, echter met verantwoording voor 2 divisies te weten:  industriële automatisering en breedband communicatie. Dit gebeurde in de tijd dat er een open telecommarkt ontstond binnen de EEG en staatsbedrijven werden geprivatiseerd, waaronder de KPN’s van deze wereld. Als toeleverancier van deze bedrijven werd men gedwongen op publieke aanbestedingen te reageren en projecten van A tot en met Z aan te bieden indien men een rol van betekenis wilde spelen in deze markt. Mede hierdoor werden er in het begin projecten aangenomen waar onderaan de streep weinig of niets verdiend werd. De Amerikaanse zakenmentaliteit gaf echter geen ruimte om ervaring op te doen en naar de toekomst te kijken, men was gefocust op de korte termijn geld te verdienen zonder naar de lange termijn te kijken. De Amerikaanse zakenwereld begreep de Europese ommezwaai niet. Deze mentaliteit beviel me steeds minder, waardoor we besloten om voor ons zelf te beginnen”, vertelt oprichter Jos Derkx.

Wanneer de vraag voorbijkomt waar de naam Systemec vandaan komt, beginnen beide enthousiast te vertellen. "In het verleden heb ik te maken gehad met een bedrijf genaamd Temec. De naam Temec stond voor Telecommunicatie, Meettechniek en Elektronica Componenten. Wij hebben er nog Systemen aan toegevoegd, waardoor het Systemec is geworden. We zijn officieel op 17-1-1992 met Systemec B.V. begonnen”, aldus Jos. "We hadden afgesproken dat we het een paar jaar aanzien hoe het loopt, afhankelijk van het resultaat gaan we verder, zo niet gaan we weer werken voor een baas”, vertelt Francien.

Systemec B.V. is zoals veel bedrijven gestart op de zolderkamer. Echter binnen 2 jaar na de oprichting werd al verhuist naar een gehuurde kantoorlocatie in het centrum van Blerick. In 1996 is de eerste werknemer in dienst gekomen. Jos: "Door het aannemen van goed en gemotiveerd personeel zijn we destijds meer en meer de focus op het Internet gaan leggen. Email en het World Wide Web waren nieuwe technieken en stonden nog in de kinderschoenen. Het was een tijd waar we veel missionariswerk hebben moeten verrichten om mensen met Internet vertrouwd te maken. Systemec groeide en ondertussen waren we van 1 kantoorunit naar 4 units gegroeid. Uiteindelijk werd ook deze locatie te krap, zodat we in het jaar 2000 naar een nieuw pand aan de Marinus Dammeweg zijn verhuisd.”

Mede door de vraag van potentiële klanten had Systemec een zeer kostbare dataverbinding van Amsterdam naar Venlo geïnstalleerd om klanten te tonen wat Internet is en wat de mogelijkheden waren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het feit dat Systemec Internet Service Provider werd.
Jos: "In die jaren sleepte KPN enorme koperkabels naar binnen om grote hoeveelheden modems aan te sluiten. Nu is het zo dat we hoogwaardige State-of-the-Art datacom apparatuur van o.a. Ericsson hebben staan.”

De kunst is dus om voorop te blijven lopen? Daar zijn Jos en Francien het helemaal mee eens. Jos: "Ja dat klopt, want doe je dat niet, dan mis je de boot. Wij wilden altijd de zaken zelf onder controle houden. Mede omdat we hebben ervaren dat wanneer je afhankelijk bent van derden om problemen of storingen op te lossen, de recovery-tijd veel langer is”.

Francien voegt toe: "Klanten wil je ook met andere zaken en diensten bedienen. Dus van het een kwam het ander. Mede hierdoor is ons 1e datacenter ontstaan. We hadden een computerruimte voor onze eigen apparatuur. Toen de klanten kwamen met de opmerking dat ze de mogelijkheden van het internet beter wilden benutten, was dat de aanleiding om in 2006 het 1e datacenter op de Marinus Dammeweg te gaan bouwen. Dit was voor Systemec een professionaliseringsslag met een grote investering. Een nieuwe periode brak aan."

Realisatie Twin-datacenter concept

Bij de bouw van het 1e datacenter was de vraag of het datacenter niet te groot was. Na een aantal jaren bleek dat uitbreiding noodzakelijk was. Na een lange voorbereiding werd in 2013 gestart met de bouwstart van het 2e en 3e datacenter.
Jos vertelt vol enthousiasme over het tot stand komen van deze datacenters waar vele nieuwe technieken in werden toegepast om zo modulair en zo energie-efficiënt mogelijk te kunnen werken. Ook deze stap was een enorme uitdaging en gerelateerd aan de vraag van onze klanten en de trend van het toekomstige Internet. De begrippen "Cloud” en "Virtualisatie” kwamen steeds meer naar voren. Het bedrijfsleven had behoefte aan partners met deze specifieke kennis en gingen het toepassen met gebruikmaking van externe datacenters. Outsourcing werd steeds vaker toegepast. Systemec pakte de handschoen op en groeide mee.
Parallel aan de bouw van het 2e datacenter in Venlo werd er ook over de grens gestart met de bouw van het 3e datacenter in het Duitse Nettetal. De regio net over de Duitse grens had een groot probleem, zij hadden een sterke behoefte aan stabiel Internet met hoge bandbreedtes. Naar aanleiding van enkele presentaties op uitnodiging van de Duitse overheid inzake breedband Internet en de extra mogelijkheden welke een breedbandverbinding kan bieden voor een onderneming, zijn ondernemers en de lokale Duitse overheid tot de conclusie gekomen dat men in Duitsland minimaal 5 jaren achterliep t.o.v. Nederland, wat betreft deze technologie en de toepassingen. Jaloers werd gekeken naar de Nederlandse data-infrastructuur.

Jos: "Het grootste probleem was de afwezigheid van lokale glasvezel infrastructuur voor bedrijven op de industrieterreinen. Bedrijven trokken weg uit de regio, min of meer gedwongen en verplaatsten zich naar grotere Duitse steden. De lokale werkgelegenheid liep terug. Deze trend moest worden gestopt, waardoor de lokale overheden een beroep deden op Systemec.”

Dit heeft er toe bijgedragen dat Systemec samen met de verschillende Stadtwerken het probleem heeft opgepakt. Door middel van een innige samenwerking werden industrieterreinen en bedrijven in de grensregio voorzien van snel Internet met hoge bandbreedtes, waardoor ze nu bij de top 3 van de best ontsloten industrieterreinen van Duitsland behoren. Om dit te kunnen realiseren was ook een POP-locatie nodig. Jos: "Omdat er een POP-gebouw nodig was hebben we dit gebouw zodanig aangepast dat het uiteindelijk een 3e datacenter werd. Op deze wijze hebben we voor zowel de Nederlandse als Duitse klanten een uitwijk locatie gecreëerd, hetgeen resulteerde in een uniek Twin-datacenter concept”.

Door dit Twin-datacenter concept te realiseren, werd Systemec de eerste en enigste in Nederland en Duitsland die dit grensoverschrijdende concept heeft gerealiseerd.Jos: "Het grote voordeel van dit concept is de hoge mate van uptime garantie. Dit betekent dat de klanten meer continuïteit hebben, doordat er o.a. gebruik wordt gemaakt van verschillende energienetwerken in Nederland en Duitsland. Wanneer in Duitsland een stroomstoring ontstaat, heeft men de optie in Nederland door te kunnen werken en omgekeerd. Buiten dat Systemec eigen stroomvoorzieningen heeft om bij dit soort situaties direct te kunnen reageren, is het prettig te weten dat er redundantie is, zeker wanneer de storing langer duurt. Momenteel leven we in een 24-uurs economie en Internet is in korte tijd onmisbaar geworden voor overheid en bedrijfsleven dus uptime is van groot belang. Dit gegeven resulteerde ook in meervoudige redundante koppelingen naar de Internetknooppunten in Europa. Amsterdam en Frankfurt zijn toonaangevend en behoren tot de grootste ter wereld.”

Toekomstvisie

De laatste 25 jaar zijn omgevlogen door een opeenstapeling van uitdagingen met steeds nieuwe vraagstukken van Nederlandse en Duitse ondernemers. De internationalisering heeft bij Systemec toegeslagen en zal verder toenemen, gezien de belangstelling van internationale bedrijven, welke we zien voor de Euregio Venlo.

De volgende mijlpaal staat voor Jos en Francien alweer klaar. "Hetgeen nu staat te gebeuren is de continuïteit veiligstellen. Wij zullen langzaam meer afstand gaan nemen van de dagelijkse leiding en deze overdragen aan de volgende generatie”, aldus Jos Derkx. "Onze zoon Sjoerd zal de dagelijkse leiding van Systemec overnemen. Zijn visie en denkwijze zullen leidend zijn voor de komende tijd bij Systemec", aldus Francien.

"Er zullen ook nog genoeg zakelijke uitdagingen zijn. We merken steeds meer dat we grotere en andersoortige klanten krijgen, in positief opzicht. Grote bedrijven, waar we in het verleden niet aan hebben durven denken, passen nu de diensten van Systemec internationaal toe. De projecten worden steeds groter met langere voorbereidingstijden", weet Jos.

Hoe Jos de toekomst van Systemec ziet en waar het bedrijf over 5 of 10 jaar zal staan beantwoord hij als volgt: "Dat is een vraag die vaker aan me wordt gesteld. Om te beginnen zal er in de naaste toekomst heel veel informatie op ons afkomen. Dit zal ook betekenen dat we steeds meer informatie gaan verzamelen. De hoeveelheid data is dan ook sterk stijgend. Internet als zodanig gaat straks zoveel meer mogelijkheden bieden ten opzichte van wat we nu hebben. Daar zal menigeen versteld van staan! Het Internet-of-Things (IoT) onder andere, zal gemeengoed worden en gaat zich profileren in onze toekomstige wereld. Ik denk dan ook dat er nog heel veel werk voor ons zal zijn. Dat moet ook, want we willen groeien. Stilstand is tenslotte achteruitgang.”

Systemec heeft een eigen visie. Die visie en insteek is nog steeds dezelfde als die men bij de start voor ogen had. Jos en Francien sluiten af met wat die insteek inhoudt : "We zijn zelf zoveel mogelijk in Span-of-Control met onze eigen hoogwaardige producten en diensten. Wat wij de klanten aanbieden, daar staan wij altijd voor 100% achter. Tevens hebben we altijd getracht om binnen de eigen organisatie, iedereen in zijn waarde te laten in de meest positieve zin, waardoor men zichzelf kon ontwikkelen. De ‘iedereen kent iedereen’ cultuur heeft zijn voordelen en men deelt onderling lief en leed. Dat is onderdeel van de charme van een familiebedrijf dat reeds 25 jaar innoverend actief is en zijn plaats in de markt heeft verdiend.”

Een jubileum is altijd een mooie aanleiding om terug te kijken naar het verleden, maar belangrijk is vooral om naar de toekomst te kijken.

Samenwerken

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact met ons op:

Wij reageren altijd binnen 24 uur op werkdagen.

Wij reageren altijd binnen 24 uur op werkdagen.

Bereikbaar tussen 8:00 en 17:00 uur van maandag t/m vrijdag.